วิธีคิดภาษีรถประเภทต่างๆ

          สวัสดีครับ  วันนี้ผมขอนำเสนอวิธีคิดคำนวณภาษีของรถประเภทต่างๆ ว่ามีขั้นตอนการคิดเช่นไรนะครับ ก่อนอื่นขอให้เพื่อนๆดูและพิมพ์เอกสาร  บัญชีอัตราภาษีรถตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 ไปดูก่อนนะครับเพื่อจะได้นำมาดูประกอบตัวอย่างการคิดคำนวณนะครับ 

บัญชีอัตราภาษีรถตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 หน้าที่  1  2  3  4  5 

ตัวอย่างที่ 1  รถนั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รถเก๋ง) ขนาดเครื่องยนต์ 1331 ซีซี   เวลาคำนวณภาษี ขนส่งเค้าจะคิดจากขนาดเครื่องยนต์ ให้พวกเราดูที่เอกสารหน้าที่ 4
               วิธีการคิด    1. 600 ซีซี แรก ซีซีละ 0.5      = 600x0.5  =  300  บาท
                            2.  601-1800 ซีซีๆ 1.50   = (1331-600)x1.50  = 731x1.50  =  1,096.50  บาท
                            3.  คิดเป็นภาษี = 300 + 1,096.50  = 1,396.50  บาท

                สรุป       เราต้องจ่ายภาษีรถคันนี้ 5 ปีๆ ละ   1,396.50 บาท
                            ปีที่   6 ลด 10%  = 1,396.50-10%  =  1,256.85  บาท
                            ปีที่   7 ลด  20% = 1,396.50-20%  =  1,117.20  บาท
                            ปีที่   8 ลด  30% = 1,396.50-30%  =      977.55 บาท
                            ปีที่   9 ลด  40% = 1,396.50-40%  =      837.90 บาท
                            ปีที่ 10 ลด  50% = 1,396.50-50%  =      698.25 บาท 
                            ปีที่  11 => ตลอดอายุการใช้รถเสียภาษีปีละ   698.25 บาท

ตัวอย่างที่ 2   รถบรรทุกส่วนบุคคล  น้ำหนักรวม   1,400 กก. เวลาคำนวณภาษี ขนส่งเค้าจะคิดจากน้ำหนักของรถ ให้พวกเราดูที่เอกสารหน้าที่ 3 ตรงคอลัมสุดท้าย 
               วิธีการคิด   ดูตรงช่องน้ำหนักรถ  1,251 - 1,500 กก. คิดภาษีปีละ     =   900 บาท

ตัวอย่างที่ 3   รถนั่งส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง (รถตู้)  น้ำหนักรวม   1,900 กก. เวลาคำนวณภาษี ขนส่งเค้าจะคิดจากน้ำหนักของรถ ให้พวกเราดูที่เอกสารหน้าที่ 3 ตรงคอลัมแรก
               วิธีการคิด   ดูตรงช่องน้ำหนักรถ  1,751 - 2,000 กก. คิดภาษีปีละ     =   1,600 บาท

ตัวอย่างที่ 4 รถนั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รถพวก 4 ประตู, Sport Rider, Mu7) ขนาดเครื่องยนต์ 2,494 ซีซี   เวลาคำนวณภาษี ขนส่งเค้าจะคิดจากขนาดเครื่องยนต์ ให้พวกเราดูที่เอกสารหน้าที่ 4  รถกลุ่มนี้ภาษีจะค่อนข้างแพง แต่ พ.ร.บ. ถูกครับแค่ 752.21 บาทเองครับ
               วิธีการคิด    1. 600 ซีซี แรก ซีซีละ  0.5   บาท   = 600x0.5  =  300  บาท
                            2.  601-1800 ซีซีๆ 1.50  บาท   = (1800 - 600)x1.50  = 1200 x 1.50  =  1,800  บาท
                            3.  เกิน 1800   ซีซีๆ  4       บาท   = (2494 - 1800) x 4  = 694 x 4.00  =   2,776   บาท
                            4.  คิดเป็นภาษี = 300 + 1,800 +2,776  = 4,876  บาท

                สรุป       เราต้องจ่ายภาษีรถคันนี้ 5 ปีๆ ละ   1,396.50 บาท
                            ปีที่   6 ลด 10%  = 4,876-10%  =  4,388.40  บาท
                            ปีที่   7 ลด  20% = 4,876-20%  =  3,900.80  บาท
                            ปีที่   8 ลด  30% = 4,876-30%  =  3,413.20 บาท
                            ปีที่   9 ลด  40% = 4,876-40%  =   2,925.60 บาท
                            ปีที่ 10 ลด  50% = 4,876-50%  =  2,438   บาท 
                            ปีที่  11 => ตลอดอายุการใช้รถเสียภาษีปีละ   2,438   บาท

                  หวังว่าทุกเพื่อนๆคงพอจะคำนวณอัตราภาษีของรถประเภทต่างๆ เป็นแล้วนะครับ  ถ้าสงสัยตรงไหนโทรสอบถามได้ครับผม


คลิ๊กนี้มีความหมาย